New builder for Verdier Class40

New builder for Verdier Class40